Navigace

Obsah

 


Starosta
Bc. Pavlína Plimlová, DiS.    602 224 245       pavlinaplimlova@seznam.cz

Místostarosta
Pavla Pichlerová        603 346 023

Členové zastupitelstva
Eva Markupová Sadová
Bc. Tomáš Kohout
Josef Hrubeš

Výbory :
Kontrolní

člen Eva Markupová Sadová
předseda Bc. Tomáš Kohout
člen Josef Hrubeš

Finanční
člen Eva Markupová Sadová
člen Bc. Tomáš Kohout
předseda  Josef Hrubeš
 

 

Organizační struktura obecního úřadu, místo pro získání informace nebo
podání stížnosti či podnětu a místo, kde lze obdržet rozhodnutí.

l. Obecní úřad není členěn na odborné útvary. Jeho činnost je zajišťována
prostřednictvím kanceláře starosty obce a účetní obce na adrese:

Račice čp. 65. PSČ: 270 24

2. Místem pro osobní podání žádosti, stížnosti, podnětu či jiného dožádání a
dále místem, kde lze obdržet rozhodnutí případně vydaná obecním úřadem je
kancelář starosty obce na adrese Račice čp. 65. Podat žádost nebo obdržet
rozhodnutí lze na uvedené adrese v úřední dny obecního úřadu tj. pátek 15,00 - 16,30 hod, v případě předchozí telefonické domluvě kdykoliv - jsme neuvolnění, proto je potřeba domluva, nejsme na Obecním úřadě přítomni každý den.