Navigace

Obsah

Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

V souladu se zákonem č. 106/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18 předkládá Obecní úřad v Račicích výroční zprávu o plnění zákona za předcházející kalendářní rok, t.j. rok 2005.

a) během roku 2005 nebyla podána žádná písemná žádost o informaci.

b) nebyly podány žádosti o odvolání proti rozhodnutí, ani výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebyly evidovány.

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Pavlína Plimlová, starostka obce